Luennot ja seminaarit

Oppilaitoksille, tapahtumiin, seminaareihin ja yhteisöihin

 

Enterfind - Luennot

Markkinointi (ulkoinen ja sisäinen)

Ilman markkinointia ei ole myyntiä,  ilman asiakkaita ei ole yritystä.

Aiheet:
Markkinoinnin perusteet.
Miten markkinointi on muuttunut?
Mistä tavoitamme potentiaaliset asiakkaat?
Miten erottaudumme kilpailijoista?
Kilpailuetu ja kilpailukyky.
Missä kanavissa markkinoimme?
Mitä markkinoinnin työkaluja käytämme?
Liidihankinta.
Arvonluonti.
Sisältömarkkinointi.
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ja LinkedIn kanavien hyödyntäminen.
Nettisivujen merkitys myynnissä ja markkinoinnissa.
Google Adwords yleisesti.
Chat-palvelun merkitys, haitat ja hyödyt.
Sähköpostimarkkinointi ja -automaatio.
Palvelupolku ja retargeting.
Verkkokaupan mahdollisuus.
Sisäinen markkinointi.

Markkinointi -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Myynti ja asiakaspalvelu

Pää pystyyn ja hymy korviin, nyt tehdään kauppaa.

Aiheet:
Myynnin perusteet ja psykologia.
Myyntiprosessin vaiheet.
Myyjän myyntitaidot, -tekniikat ja ulkoinen olemus.
Myyjän menestystekijät ja haasteet.
Huippumyyjän ominaisuudet.
Myyntitilanteeseen valmistautuminen.
Asiakkaan kohtaaminen ja ensivaikutelma.
Viestintä-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.
Lisämyynnin merkitys.
Ostosignaalit.
Vastaväitteiden käsittely.
Kaupan päättäminen, clousaaminen.
Jälkihoito.
Reklamaatioiden käsittely.
Myyjän oma luonne ja asenne myyntityöhön.
Tiimityöskentely.
Asiakaspalvelu (face to face, puhelimessa, emailissa).
Myyntitavoitteiden luonti.
Erilaiset ihmistyypit ja niiden ymmärtäminen myyntityössä.
Henkilökunnan asiakaspalvelutaidot.
Myyntitiimin sparraus.

Myynti ja asiakaspalvelu -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Asiakkaat ja myymäläympäristö

Yrityksen tärkein aihe, maksavat asiakkaat!

Aiheet:
Asiakasprofiilin luonti.
Asiakaslupaus.
Asiakkaiden ostokäyttäytyimen.
Keitä asiakkaamme ovat?
Onko asiakaskunta muuttunut?
Missä tavoitamme asiakkaamme?
Lisäarvon luominen.
Myymäläympäristö ja sen vaikutus myyntiin.
Miten saat asiakkaan ostamaan uudelleen?

Asiakasprofiili ja myymäläympäristö -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Tuotteistaminen ja hinnoittelu

Menestymisen edellytyksenä on se, että osaa tuotteistaa palvelun / tuotteen ja osaa myös hinnoitella oikein.

Aiheet:
Mistä tietää, että idea on hyvä?
Miksi idea epäonnistuu, tuotteistamisen virheet?
Hyvän tuotteen ominaisuudet ja tunnusmerkit.
Tuotekehitys.
Tuotteistaminen.
Tuoteidea ja sen lanseeraminen.
Tuoteidean koeponnistaminen ketterästi.
Tuote- ja palvelupolun luonti.
Kilpailuetu ja kilpailukyky.
Sisäänheittotuote.
Tuotejatkumo myynnin kannalta.
Markkinointikanavat.
Asiakasprofilointi.
Palvelun ja tuotteen hinnoittelu.
Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkitys tuotteistamisessa.
Monistaminen muihin tuotteisiin.
Alennusten antamisen merkitys, pitääkö antaa ja mitä se vaikuttaa liiketoimintaan?
Viisi nyrkkisääntöä hinnoitteluun.

Tuotteistaminen ja hinnoittelu -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Henkilöstö, työhyvinvointi ja henkilökunnan motivointi

Yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö.

Aiheet:
Oletko palkkaamassa ensimmäistä työntekijää, mitä pitää ottaa huomioon?
Työhyvinvoinnin merkitys yrityksen liiketoiminnassa.
Tiimityöskentelytaidot.
Alaistaidot.
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot.
Neuvottelutaidot.
Työilmapiiri.
Erilaisten ”ihmistyyppien” ymmärtäminen.
Henkilökunnan motivointi ja sparraaminen.
Henkilökunnan osaaminen ja kouluttaminen.
Työantajakuvan vahvistaminen.

Työhyvinvointi ja henkilökunnan motivointi -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Liiketoiminnan kirkastaminen

Koko liiketoiminnan juuri ja selkeiden askelmerkkien teko kohti kannattavampaa liiketoimintaa.

Aiheet:
Tarkistus yrityksen nykytilaan.
Miksi yrityksesi ei elätä sinua?
Yrityskuvan eli imagon kirkastaminen.
Mikä estää sinua ja yritystäsi menestymästä?
Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttaminen.
Aikatauluttaminen ja ajankäyttö.
Verkoston hyödyntäminen.
Hissipuheen teko.
Business model canvaksen teko.
Tuotanto, missä kunnossa?
Tulevaisuuden suunnittelu, tavoitteiden asettaminen.
Talouden suunnittelu.
Operatiivinen toiminta.
Kassavirtaan vauhtia, laskutatko ennakkoon?
Ulkopuolinen sparraaja avuksesi.

Liiketoiminnan kirkastaminen -valmennuksien kohderyhmä:
Kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Yritystoiminnan perusteet

Yritysvalmentaja käyttöösi yritystoimintasi alkutaipaleesta kasvuun asti.

Aiheina mm.:
Liikeidea.
SMART-kaava
Tuote- ja palveluidea.
Myynti- ja markkinointisuunnitelman teko, vuosikello.
Liiketoimintasuunnitelman teko.
Swot-analyysin teko.
Toimintasuunnitelman teko.
Business model canvaksen teko.
Hissipuheen teko.
Mitä sivukuluja syntyy yritystoiminnassa ja miten se pitää ottaa huomioon hinnoittelussa?
Ulkopuolinen sparraaja avuksesi.

Yritystoiminnan perusteet -valmennuksien kohderyhmä:
kaikki yritykset ja oppilaitokset

Enterfind - Luennot

Kyselyt

Teoria on aina teoriaa, ja puheet ovat puheita, mutta faktat tiskiin, antaa tulosten puhua puolestaan.

Yhteistyökumppaneiden avulla voimme teettää juuri teidän yritykselle räätälöidyt kyselyt,

Aiheina mm.:
Työhyvinvointi.
Asiakastyytyväisyyskyselyt.
Työantajakuvan analysointi.

Open chat